Eile w Polityce

We wczorajszym wydaniu tygodnika Polityka (jako jeden z nielicznych ogólnopolskich tygodników trzymających wysoki poziom) znalazł się felieton Ludwika Stommy na temat Mariana Eile (twórca i pierwszy redaktor naczelny) oraz wspomnieniowej książki Andrzeja Klominka (sekretarza redakcji) pod tytułem Życie w „Przekroju”. W liceum namiętnie czytałam Przekrój, ale na początku czwartej klasy (tak, jeszcze zdążyłam zaliczyć 4 lata ogólniaka zamiast trzech) musiałam nieco zmniejszyć czytelnictwo prasy ze względu na maturę. Jednak nie tylko „egzamin dojrzałości” przeszkodził mi w kontynuacji lektury Przekroju. Miałam wrażenie, że wraz ze zmianami redaktorów naczelnych, przeniesieniem redakcji z Krakowa do Warszawy oraz odejściem niektórych osób (m.in. śmierć Zbigniewa Lengrena, autora przygód profesora Filutka i jego psa Filusia) odeszła w przeszłość niesamowita epoka w dziejach tego tygodnika i zmieniono linię programową. Pojawiło się więcej polityków, a zmalała ilość artykułów o kulturze, sztuce i wydarzeniach na świecie niezwiązanych z polityką.

Jakie są wasze odczucia w związku z Przekrojem i setną rocznicą urodzin Mariana Eile?

Wasz Lis Książkowy

Published in: on 7 stycznia 2010 at 17:39  Dodaj komentarz  
Tags: , , ,